Ερευνητές


   Σερπάνος Δημήτριος
Διευθυντής
Καθηγητής στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Πατρών
Tηλ: +30 2610 910301
FAX: +30 2610 910303
serpanos[AT]isi.gr
      
   Ζερβός Νικόλαος
Ερευνητής Α’ Βαθμίδας
Tηλ: +30 2610 910301
FAX: +30 2610 910303
nzervos[AT]isi.gr
      
   Καλογεράς Αθανάσιος
Ερευνητής Β’ Βαθμίδας
kalogeras[AT]isi.gr
      
   Κουλαμάς Χρήστος
Ερευνητής B’ Βαθμίδας
koulamas[AT]isi.gr
      
   Ρηγάτος Γεράσιμος
Ερευνητής B’ Βαθμίδας
grigat[AT]isi.gr
      
   Βογιατζής Αρτέμιος
Ερευνητής Β’ Βαθμίδας
bogart[AT]isi.gr