National Research


 

 
Code

Project Budget()

Start  Duration (Months)
Project ISI
Dynacargo 635.000 90.000 9/2013 22
VISETAK 1/2013 36
WelCOM 12/2011 48
MODSENSE 9/2011 28
MERIT 5/2011 36

KATHODIGOS
4/2011 36
DAMAZO 4/2011 24

SELIDA
1/2011 36
IndrQA 1/2011 36
DEMA 1/2007 12
PARATIRITIRIO (PPK-D6)     11/2006 26,5
DROMON  300.000 110.000 11/2006 24
SAGINI 300.000 50.000 11/2006 24
TECHNOLOGICAL PLATFORM 150.000 150.000 11/2006 24
FANOS 230.000 10.000 11/2006 24
METARO 552.000 40.000 7/2006 24
YGEIA 490.000 110.000 4/2006 24
METHODIKA 630.000 45.000 4/2006 24
ARISTEIA 77.777 77.777 1/2006 24
03 ED 601     12/2005 36
AN. THYRES     10/2005 33
GRAFEIO DIAMESOLABISIS (KETEP-1)     1/2004 54
GAIA 496.928 100.000   18
C2S2 1.084.287 90.000 10/2003 24
KLEIO 780.048 80.000 10/2003 18
DIAMETAFORA 224.600 77.100 7/2003 24
NEPTUNE 170.418 29.347 11/2002 24
ERMIS 273.906 61.663 7/2002 24
PAVET OKTANA 174.556 36.684 1/2002 24