Δελτία Τύπου


Δελτίο Τύπου - 13/02/2013

Το Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων (ΙΝ.ΒΙ.Σ.) επισκέφθηκε την Τρίτη 12/2/2013 ο Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) Καθηγητής κ. Βασίλειος Μάγκλαρης στα πλαίσια συναντήσεων του στη Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, την οποία επισκέφθηκε με επιτελείο στελεχών της ΓΓΕΤ.

Ο Γενικός Γραμματέας, συνοδευόμενος από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδος κ. Απόστολο Κατσιφάρα, τον Αντιπεριφερειάρχη Ανάπτυξης και Αγροτικής Πολιτικής κ. Γεώργιο Αγγελόπουλο και τον Πρόεδρο του Επιστημονικού Πάρκου Πατρών κ. Κων/νο Τσεκούρα, ξεναγήθηκε στους χώρους του ΙΝ.ΒΙ.Σ. από τον Διευθυντή του Ινστιτούτου Καθηγητή κ. Δημήτριο Σερπάνο όπου του δόθηκε η ευκαιρία να ενημερωθεί για τις ερευνητικές δραστηριότητες του Ινστιτούτου, την συνεισφορά του στην σύνδεση με την επιχειρηματικότητα στην περιοχή καθώς και για τους επιδιωκόμενους στόχους του για αριστεία και ισχυρή συμμετοχή στην ανάπτυξη της Περιφέρειας και της χώρας.

Λαμβάνοντας υπόψη τα θετικά επιστημονικά και οικονομικά αποτελέσματά του ΙΝΒΙΣ, ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις χρηματοδοτούμενες δράσεις του ινστιτούτου, συμπεριλαμβανομένου του έργου ανέγερσης του κτιρίου του, το οποίο χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και υλοποιείται από την ΓΓΕΤ, και το οποίο αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την περαιτέρω ανάπτυξη της δραστηριότητας του Ινστιτούτου.

Ο κ. Μάγκλαρης βεβαίωσε την στήριξη της ΓΓΕΤ στις προσπάθειες του Ινστιτούτου, το οποίο επιτυγχάνει σημαντικά επιστημονικά και αναπτυξιακά αποτελέσματα μέσα σε μια εξαιρετικά δύσκολη οικονομική συγκυρία για την χώρα και το οποίο αποτελεί μοχλό ανάπτυξης για την Πάτρα και την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Ο κ. Γενικός έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην υψηλή προτεραιότητα της Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας για την κατασκευή του νέου κτηρίου του ΙΝ.ΒΙ.Σ. που θα αποτελέσει βάση για την ακόμα μεγαλύτερη συνεισφορά του στην ανάπτυξη της Δυτικής Ελλάδας.

Το δελτίο τύπου είναι διαθέσιμο εδώ


Δελτίο Τύπου - 22/06/2012


Δελτίο Τύπου - 22/05/2012


Δελτίο Τύπου - 24/10/2011


Δελτίο Τύπου - 20/06/2011


Δελτίο Τύπου - 13/12/2007