Σύστημα προστασίας από φυσικές καταστροφές (σεισμοί)


 

To σύστημα αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου LOCCATEC.

Συστατικά στοιχεία συστήματος:

 • Μικρές, φθηνές, αυτόνομες συσκευές επιτήρησης προ-εγκατεστημένες σε διάφορους χώρους του κτηρίου

  Συνεχής επιτήρηση και ανάλυση των δομικών χαρακτηριστικών του χώρου

  Ενεργοποίηση και καταγραφή σειράς φωτογραφιών σε περίπτωση κατάρρευσης

   

 • Συστήματα εντοπισμού για τις μονάδες διάσωσης

  «Ξυπνούν» τις θαμμένες στα ερείπια συσκευές επιτήρησης
  Συλλέγουν τις φωτογραφίες που έχουν καταγραφεί

  Υποβοηθούν τις μονάδες διάσωσης σχετικά με το που υπήρχε ανθρώπινη παρουσία κατά την κατάρρευση