Συνεργαζόμενοι Ερευνητές


   Γεωργουδάκης Εμμανουήλ
Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Τεχνολογίας Υπολογιστών
Tηλ: +30 2610 910305
FAX: +30 2610 910303
georgoud[AT]isi.gr
      
   Κεραμίδας Γεωργιος
Δρ.Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
keramidas[AT]isi.gr
      
   Φουκαλάς Φώτιος
Σπουδές:
Πτυχίο, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
Διδακτορικό δίπλωμα, Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
foukalas[AT]isi.gr