Ευσταθίου Κωνσταντίνος


Λέκτορας στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Πατρών

Σπουδές:
  • MSEE Πανεπιστήμιο Πατρών 1981
  • Ph. D. Πανεπιστήμιο Πατρών 1997

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα:
  • Μικτό αναλογικό-ψηφιακό ASIC
  • Συνθέτες συχνότητας σχεδίου
  • Ασύρματα συστήματα επικοινωνιών
  • Βιομηχανικές επικοινωνίες
  • Ενοργάνωση
  • Ενσωματωμένα συστήματα
  • Επικοινωνίες ηλεκτροφόρων καλωδίων


Προσωπική Ιστοσελίδα
  

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών

Πανεπιστήμιο Πατρών
26 110, Πάτρα

Tηλ: +30 2610 997 328
FAX: +30 2610 997 333

efstathiou[AT]ece.upatras.gr