Φούντας Παναγιώτης


Ειδικός Τεχνικός Επιστήμονας

Σπουδές:
 • Πτυχίο Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Διδακτορικό Δίπλωμα από το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών, 1992.
 • Πτυχίο Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Διδακτορικό Δίπλωμα από το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών, 2000.

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα:
 • Βιομηχανικά δίκτυα (Intel Bitbus, FIP, PROFIBUS, CAN)
 • Συστήματα αυτοματισμού.
 • Χρήση των υπολογιστών για την σχεδίαση ηλεκτρονικών τυπωμένων κυκλωμάτων.
 • Ανάπτυξη λογισμικού (PC, Pocket PCs/Smart Phones).
 • Ανάπτυξη firmware για διάφορους μικρο-ελεγκτές (8051, AVR, PIC).
 • Πρωτόκολλα ασύρματης επικοινωνίας (GSM/GPRS, GPS-NMEA, 802.11) και ασύρματα δίκτυα
 • Έξυπνοι αισθητήρες
 • Εφαρμογές υγείας.
 • Εφαρμογές διαχείρισης στόλου οχημάτων.
 • Εφαρμογές ασφάλειας


  

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τηλ.: +30 2610 910 294 Fax: +30 2610 910 303

foundas[AT]isi.gr