Γεωργουδάκης Εμμανουήλ


Σπουδές:
  • Δίπλωμα Μηχανικού Ηλεκτρονικών (M.Eng.), Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου του Hull, Μεγάλης Βρετανίας, 1999
  • Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης (M.Sc.), Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου του Hull, Μεγάλης Βρετανίας, 2002
  • Διδακτορικό δίπλωμα ειδίκευσης (PhD), Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πατρών, 2009

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα:
  • Σχεδίαση και ανάπτυξη συστημάτων τηλεμετρίας για ιατρικούς και βιομηχανικούς σκοπούς.
  • Εφαρμογή σημασιολογικών οντολογιών στην ολοκλήρωση ετερογενών πληροφοριακών συστημάτων και στην εφαρμογή κατανεμημένων συστημάτων λογισμικού.


  

Τηλ: +30 2610 910305
FAX: +30 2610 910303

georgoud[AT]isi.gr