Γκούτης Κωνσταντίνος


Καθηγητής στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Πατρών.

Σπουδές:
  • 1961-66: B.Sc στη Φυσική, Πανεπιστήμιο Αθήνας
  • 1970-72: Επαγγελματικό δίπλωμα στην Ηλεκτρονική Εφαρμοσμένη Μηχανική, Πανεπιστήμιο Αθήνας
  • Οκτώβριος 1973 – Οκτώβριος 1974: M.Sc σε Ψηφιακές Τεχνικές στις Επικοινωνίες και τον Έλεγχο, Πανεπιστήμιο Ηeriot-Watt
  • 1974-1978: Ph.D., «Περιορισμένοι αλγόριθμοι βελτιστοποίησης για την ψηφιακή αναδημιουργία εικόνας», Πανεπιστήμιο του Southampton

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα:

Χαμηλής ισχύος σχεδίαση VLSI, σχεδίαση VLSI, σχεδίαση συστημάτων, παράλληλοι επεξεργαστές, ανάλυση και σχεδίαση συστημάτων για την επεξεργασία σήματος και εικόνας.

Ο καθ. Γκούτης Κ. εργάζεται σε μεθοδολογίες σχεδίασης χαμηλής ισχύος από το 2004. Στο επίπεδο λογικής, εισήχθη ένας εκτιμητής ισχύος που αξιοποιεί το προσωρινό και χωρικό συσχετισμό, ενώ είναι τέσσερις φορές πιο γρήγορος, κρατώντας την ακρίβεια.

Πρόσφατα, τα ενδιαφέροντά του δίνουν έμφαση στη σχεδίαση υψηλότερου επιπέδου δηλ. αρχιτεκτονική και αλγόριθμοι με έμφαση στις εφαρμογές DSP και επικοινωνίας. Εισήχθη ένας αλγόριθμος που μειώνει τη δραστηριότητα όποτε το στοιχείο είναι γνωστό a priori π.χ. συντελεστής φίλτρων, μήτρες.

Η διαχείριση μνήμης είναι αυτήν την περίοδο το κύριο ερευνητικό ενδιαφέρον του.

Προσωπική Ιστοσελίδα
  

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών

Πανεπιστήμιο Πατρών,
26 110, Πάτρα

Tηλ: +30 2610 997283,
        +30 2610 997340
FAX: +30 2610 994798

goutis[AT]ee.upatras.gr