Γούτσος Σταύρος


Λέκτορας στο Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών, Εργαστήριο Βιομηχανικής Διαχείρισης, Πανεπιστήμιο Πατρών.

Σπουδές:
  • B.Sc. στα Μαθηματικά, 1973, Πανεπιστήμιο Πατρών
  • Diplome des Etudes Approfondies-DEA, 1984, Πανεπιστήμιο Παρισιού IX-Dauphine, Γαλλία
  • Doctorat de 3e cycle -Gestion, 1987, Πανεπιστήμιο Παρισιού IX-Dauphine, Γαλλία

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα:
  • Διαχείριση, συνολική ποιοτική διαχείριση και συστήματα εξασφάλισης ποιότητας
  • διαχείριση δημόσιου τομέα.


Προσωπική Ιστοσελίδα
  

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών
Εργαστήριο Βιομηχανικής Διαχείρισης

Πανεπιστήμιο Πατρών
26 500, Πάτρα

Tηλ: +30 2610 997254,
        +30 2610 997257
FAX: +30 2610 997260

goutsos[AT]mech.upatras.gr