Γρουμπός Πέτρος


Καθηγητής στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Πατρών

Σπουδές:
 • BC.S. 1974, Πανεπιστήμιο Νέας Υόρκης, Buffalo, ΗΠΑ
 • M.S. 1976, Πανεπιστήμιο Νέας Υόρκης, Buffalo, ΗΠΑ
 • Ph.D. 1978, Πανεπιστήμιο Νέας Υόρκης, Buffalo, ΗΠΑ

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα:
 • Ευφυής Έλεγχος
 • Συστήματα Μεγάλης Κλίμακας
 • Ολοκληρωμένα Συστήματα Παραγωγής με Υπολογιστή
 • Μοντελοποίηση και Βελτιστοποίηση Συστημάτων Αυτομάτου Ελέγχου
 • Δομημένος Ιεραρχικός Έλεγχος
 • Στοχαστικός Έλεγχος
 • Μοντελοποίηση και Βελτιστοποίηση Φωτοβολταικών Συστημάτων
 • Προσαρμοζόμενος Έλεγχος
 • Πολυμέσα για εκπαίδευση


  

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών

Πανεπιστήμιο Πατρών
26 110, Πάτρα

Tηλ: +30 2610 996 449
FAX: +30 2610 996 823

groumpos[AT]ece.upatras.gr