Χούσος Ευθύμιος


Καθηγητής στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Πατρών

Σπουδές:
 • Ph.D., Electrical Engineering, Computer Science and Operations Research, Columbia University, 1980. . Thesis in Parallel Processing and Optimization.
 • M.S., Electrical Engineering and Computer Science, Columbia University, 1976.
 • B.S., Electrical Engineering and Computer Science, Columbia University, 1975.

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα:

 • Ανάλυση, σχέδιο και εφαρμογή συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών
 • Παράλληλοι και διανεμημένοι αλγόριθμοι και συστήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών
 • Επιχείρηση και υπηρεσίες Ιστού
 • Ασφάλεια των δικτύων και των υπηρεσιών Ιστού
 • Αλληλεπίδραση ανθρώπου-υπολογιστή και περιβάλλον χρήστη
 • Τεχνητή νοημοσύνη και έμπειρα συστήματα
 • Συστήματα υποστήριξης απόφασης
 • Σχεδίαση συστημάτων
 • Διαμόρφωση και βελτιστοποίηση
 • Διαχείριση και βελτιστοποίηση των πόρων για τη μεταφορά, την εκπαίδευση, την υγεία και άλλες επιχειρήσεις εντατικού εργατικού δυναμικού


Προσωπική Ιστοσελίδα
  

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών

Πανεπιστήμιο Πατρών
26 110, Πάτρα

Tηλ: +30 2610 997 305
         +30 2610 996 434 FAX: +30 2610 996 820

housos[AT]upatras.gr, housos[AT]isi.gr