Καλογεράς Αθανάσιος


Διευθυντής Ερευνών

Σπουδές:
 • Ph.D. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών (Ιανουάριος 2001), Πανεπιστήμιο Πατρών
 • Δίπλωμα Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών (Νοέμβριος 2001), Πανεπιστήμιο Πατρών

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα:
 • Ολοκληρωμένη κατασκευή μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή (CIM)
 • Βιομηχανική δικτύωση - Intel Bitbus, FIP, PROFIBUS, P-Net, CNMA, MAP, Fieldbus Foundation
 • Βιομηχανικά συστήματα αυτοματοποίησης
 • Πρωτόκολλα επικοινωνίας (στρώμα εφαρμογής)
 • Βιομηχανική διαλειτουργικότητα περιβάλλοντος (στρώμα χρηστών) - φραγμοί λειτουργίας - IEC 61499, 61131
 • Ασύρματες τεχνολογίες δικτύωσης - βιομηχανική κινητικότητα συσκευών
 • Ειδικές βιομηχανικές εφαρμογές πολυμέσων
 • Τεχνολογίες υλικολογισμικού
 • Ειδικά δίκτυα μόνος-οργάνωσης
 • Επιχειρηματική ολοκλήρωση: δια- και διά-επιχειρηματική ολοκλήρωση για την υποστήριξη των προηγμένων προτύπων όπως οι εικονικές επιχειρήσεις, εκτεταμένη enterprisew, συνεργάσιμη επιχείρηση/κατασκευή, συγκέντρωση
 • Οντολογίες - σημασιολογική αντιπροσώπευση
 • Τεχνολογίες πρακτόρων
 • Τεχνολογίες RFID
 • Ενσωματωμένη αλυσίδα εφοδιασμού - προηγμένες διοικητικές μέριμνες - έξυπνο Trasnportation
 • Βιομηχανικές τεχνολογίες δικτύωσης - Intel Bitbus, PROFIBUS, WorldFIP, LonWorks
 • Διοικητική δικτύωση οικοδόμησης - LonWorks
 • Προσομοίωση/διαμόρφωση - Modeller OPNET λογισμικό
 • Ανάπτυξη λογισμικού - γλώσσες προγραμματισμού C/C++, οπτικός βασικός
 • Σχέδιο βάσεων δεδομένων - MS-$l*Access, κεντρικός υπολογιστής SQL, Ingres
 • Σχέδιο ιστοχώρου - MS Front Page
 • Τεχνολογίες υλικολογισμικού - DCOM, OPC
 • Λειτουργικά συστήματα - DOS, παράθυρα, WINDOWS NT, Unix
 • Προγράμματα εφαρμογής - MS-Office, VISIO, CorelDraw
 • Softare για την απόκτηση και τον έλεγχο των βιομηχανικών στοιχείων (SCADA) - γένεση Iconics, Intellution ΑΠΟΤΎΠΩΣΗ DMACS
 • Υπηρεσίες Ιστού
 • Συνεργάσιμα πλαίσια επιχειρηματικής ολοκλήρωσης


  

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τηλ: +30 2610 910 308
Fax: +30 2610 910 306

kalogeras[AT]isi.gr