Καψάλης Βασίλειος


Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Ηλεκτρολογίας, Τομέας Αυτοματισμού και Ηλεκτρονικών Συστημάτων, ΤΕΙ Πάτρας

Σπουδές:
  • Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, (1990), Πανεπιστήμιο Πατρών
  • Διδακτορικό Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Μηχανικού Υπολογιστών, (1994), Πανεπιστήμιο Πατρών

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα:
  • πρωτόκολλα επιπέδου MAC
  • βιομηχανικά και κτιριακά/οικιακά συστήματα δικτύωσης ελέγχου
  • κατανεμημένες αρχιτεκτονικές ελέγχου
  • συστήματα Μ2Μ
  • ενέργεια ηλεκτρονικών υπηρεσιών
  • ασφάλεια και τεχνολογίες Διαδικτύου


  

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τμήμα Ηλεκτρολογίας
Τομέας Αυτοματισμού και Ηλεκτρονικών Συστημάτων

ΤΕΙ Πάτρας,
263 34, Πάτρα

Τηλ: +30 2610 369230

kapsalis[AT]teipat.gr