Κεραμίδας Γεώργιος


Σπουδές:
  • Πτυχίο, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πατρών, 2000
  • Μεταπτυχιακό τίτλο στα Ολοκληρωμένα Συστήματα Υλικού και Λογισμικού, Πανεπιστήμιο Πατρών, 2002
  • Διδακτορικό δίπλωμα, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πατρών, 2008

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα:
  • Αρχιτεκτονική υπολογιστών με έμφαση στη σχεδίαση και μοντελοποίηση συστημάτων μνήμης χαμηλής κατανάλωσης, υψηλής απόδοσης και υψηλής αξιοπιστίας μονο-επεξεργαστικών και πολυ-επεξεργαστικών συστημάτων γενικού και ειδικού σκοπού (δικτυακοί επεξεργαστές και επεξεργαστές γραφικών).


  

keramidas[AT]isi.gr