Κουμπιάς Σταύρος


Καθηγητής στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Πατρών

Σπουδές:
 • Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού (Ιούνιος 1976), Παν. Πατρών, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
 • Διδακτορικό Δίπλωμα (Μάιος 1982) Παν. Πατρών, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα:

 • Συστήματα πραγματικού χρόνου
 • πρωτόκολλα επιπέδου MAC
 • βιομηχανικά δικτυακά συστήματα πεδίου (fieldbuses)
 • ασύρματα τοπικά δίκτυα πραγματικού χρόνου
 • κατανεμημένα ασύρματα δίκτυα αισθητήρων
 • πρωτόκολλα δρομολόγησης
 • τεχνικές διαχείρισης ισχύος κόμβων ασυρμάτων δικτύων
 • κατανεμημένα κτιριακά/οικιακά συστήματα ελέγχου
 • προηγμένα βιομηχανικά συστήματα και επικοινωνιακές δομές για C2Β
 • Β2Β εφαρμογές (χρήση οντολογιών, web-services, industrial GRID κλπ.)
 • συστήματα πολυμεσικών επικοινωνιών και δικτύων υψηλής ταχύτητας
 • προηγμένες αρχιτεκτονικές βασισμένες σε μικροελεγκτές
 • ενσωματωμένα συστήματα
 • και συστήματα μηχανικής όρασης υπολογιστή για βιομηχανικές εφαρμογές


Προσωπική Ιστοσελίδα
  

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών

Πανεπιστήμιο Πατρών
26 110, Πάτρα

Tηλ: +30 2610 996 427
FAX: +30 2610 996 818

koubias[AT]ece.upatras.gr, koubias[AT]isi.gr