Κουλαμάς Χρήστος


Διευθυντής Ερευνών

Σπουδές:
  • PhD Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Πατρών, Πάτρα (2004)
  • Δίπλωμα Μηχανικός Η/Υ και Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πατρών, Πάτρα

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα:
  • Ενσύρματες / Ασύρματες βιομηχανικές επικοινωνίες
  • Βιομηχανικά Δίκτυα και συστήματα πραγματικού χρόνου
  • Ενσωματωμένα Συστήματα Πραγματικού Χρόνου
  • Αρχιτεκτονικές ενδιάμεσου λογισμικού (middleware) για κατανεμημένα ενσωματωμένα συστήματα
  • Ασύρματα δίκτυα αισθητήρων / RFID
  • Πολυμέσα και συστήματα μηχανικής όρασης σε βιομηχανικά περιβάλλοντα


Σύνδεσμοι:
  

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τηλ: +30 2610 911 597
Fax: +30 2610 910 303

koulamas[AT]isi.gr