Κουτρουβέλης Ιωάννης


Καθηγητής στην Πολυτεχνική Σχολή στο Γενικό Τμήμα, Τομέας Εφαρμοσμένων Μαθηματικών & Μηχανικής, Πανεπιστήμιο Πατρών

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα:

  • Εφαρμοσμένη και Υπολογιστική Στατιστική
  • Έλεγχος Ποιότητας
  • Αξιοπιστία
  • Εκτιμητική
  • Έλεγχος Καλής Προσαρμογής
  • Στοχαστικά Πρότυπα


  

Στοιχεία Επικοινωνίας

Πολυτεχνική Σχολή
Γενικό Τμήμα
Τομέας Εφαρμοσμένων Μαθηματικών & Μηχανικής

Πανεπιστήμιο Πατρών
26 110, Πάτρα

Tηλ: +30 2610 997 542
FAX: +30 2610 996 128

koutrouv[AT]upatras.gr