Λαμπέας Γεώργιος


Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και Αεροναυπηγών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών

Σπουδές:
  • Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός, Παν/μιο Πατρών
  • Διδάκτορας Μηχανολόγος Μηχανικός, Παν/μιο ΠατρώνΠροσωπική Ιστοσελίδα
  

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και Αεροναυπηγών Μηχανικών,

Πανεπιστήμιο Πατρών
26 110, Πάτρα

Tηλ: +30 2610 996 498
FAX: +30 2610 997 190


labeas[AT]mech.upatras.gr