Μαραγκουδάκης Εμμανουήλ


Λέκτορας στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Σπουδές:
  • Πτυχίο Επιστήμης Υπολογιστών, Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Κρήτης
  • Διδακτορικό Δίπλωμα, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Πανεπιστήμιο Πατρών

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα:

  • Εξόρυξη γνώσης από δεδομένα
  • Σημασιολογικός Ιστός και Οντολογίες
  • Μηχανική Μάθηση
  • Δίκτυα Bayes


Προσωπική Ιστοσελίδα
  

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων

Πανεπιστήμιο Αιγαίου,
Λόφος Πανεπιστημίου,
Κτίριο Λυμπέρη,
81100 Μυτιλήνη

Tηλ: +30 22730 82261

mmarag[AT]aegean.gr