Παντελάκης Σπύρος


Καθηγητής στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και Αεροναυπηγών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών

Σπουδές:
 • Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός, RWTH Aachen , Γερμανία
 • Διδάκτορας Μηχανολόγος Μηχανικός, RWTH Aachen , Γερμανία

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα:

  Επιστήμη και Τεχνολογία των Υλικών με έμφαση στην Αεροναυπηγική. Ειδικότερα:

 • Μηχανική Συμπεριφορά των Υλικών
 • Δομική Ακεραιότητα
 • Μηχανική της Βλάβης
 • Πειραματική Θραυστομηχανική
 • Κόπωση Αεροπορικών Υλικών και Κατασκευών
 • Γηράσκον Αεροσκάφος
 • Τεχνολογία Συνθέτων Υλικών
 • Μεσομηχανική


Προσωπική Ιστοσελίδα
  

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και Αεροναυπηγών Μηχανικών,

Πανεπιστήμιο Πατρών
26 110, Πάτρα

Tηλ: +30 2610 996 498
FAX: +30 2610 997 190


pantelak[AT]mech.upatras.gr