Παπαδόπουλος Γεώργιος


Ομότιμος Καθηγητής στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Πατρών

Σπουδές:
 • Πανεπιστήμιο της πόλεως της Νέας Υόρκης (CUNY) Δίπλωμα Bachelor, Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, Φεβρουάριος, 1963
 • Τεχνολογικό Ινστιτούτο Μασσαχουσέττης (Μ.Ι.Τ.) Δίπλωμα Master Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, Αύγουστος, 1964
 • Τεχνολογικό Ινστιτούτο Μασσαχουσέττης (Μ.Ι.Τ.) Δίπλωμα Ph.D. Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, Φεβρουάριος, 1970

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα:

 • Ηλεκτρονική
 • Μικροηλεκτρονική
 • Μικροϋπολογιστές
 • Σύγχρονοι μέθοδοι σχεδίασης σύνθετων ηλεκτρονικών συστημάτων
 • Δίκτυα βιομηχανικών επικοινωνιών
 • Βιομηχανικά πληροφορικά συστήματα
 • Δίκτυα επικοινωνίας υπολογιστών
 • Ψηφιακή επεξεργασία σημάτων
 • Όραση με υπολογιστές
 • Ευφυείς αισθητές
 • Πληροφοριακά συστήματα οικιών και κτιρίων


Προσωπική Ιστοσελίδα
  

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών

Πανεπιστήμιο Πατρών
26 110, Πάτρα

Tηλ: +30 2610 996 423
FAX: +30 2610 996 818


papadopoulos[AT]ece.upatras.gr,
papadopoulos[AT]isi.gr