Σταματίου Ιωάννης


Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Μαθηματικών, Τομέας Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Μηχανικής Έρευνας (Τομέας Δ), Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα:
  • Πειραματική και θεωρητική μελέτη κατωφλικών φαινομένων στα NP-πλήρη προβλήματα.
  • Σχεδίαση ασφαλών κρυπταλγόριθμων και γεννητριών τυχαίων αριθμών, κρυπτανάλυση με χρήση μαζικά παράλληλων υπολογιστών (ειδικά ο παραλληλισμός της γραμμικής/διαφορικής κρυπτανάλυσης), κρυπτογραφία βασισμένη στις ελλειπτικές καμπύλες, σχήματα κρυπτογραφίας βασισμένα στα κυψελοειδή αυτόματα και τους μη γραμμικούς μετασχηματισμούς, υδατογράφηση ψηφιακών αρχείων.
  • Θεωρία και εφαρμογές του Προβλήματος Ικανοποίησης Περιορισμών, τρόποι αναπαράστασης γνώσης στην Τεχνητή Νοημοσύνη για μη μονότονους συλλογισμούς.


Προσωπική Ιστοσελίδα
  

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τμήμα Μαθηματικών,
Τομέας Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Μηχανικής Έρευνας (Τομέας Δ)
Σχολή Θετικών Επιστημών

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Τ.Κ. 451 10, Ιωάννινα

Tηλ: +30 26510 98226
FAX: +30 26510 98201.

istamat[AT]cc.uoi.gr