Τσερπές Κωνσταντίνος


Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και Αεροναυπηγών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών

Σπουδές:
 • Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός, Πανεπιστήμιο Πατρών
 • Διδάκτορας Μηχανολόγος Μηχανικός, Πανεπιστήμιο Πατρών

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα:

  Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στην περιοχή της υπολογιστικής και πειραματικής αντοχής υλικών. Συγκεκριμένοι τομείς:
 • Αντοχή σύνθετων υλικών,
 • Αντοχή συνδέσεων με κόλλα και μηχανικών συνδέσεων δομικών στοιχείων από μεταλλικά και σύνθετα υλικά,
 • Μηχανική συμπεριφορά νανοσωλήνων άνθρακα, γραφενίου και νανο-ενισχυμένων σύνθετων υλικών,
 • Μοντελοποίηση και πειραματικός έλεγχος πολυλειτουργικών σύνθετων υλικών
 • Υπολογισμός της αντοχής υλικών και δομικών στοιχείων συνδυάζοντας διαφορετικές κλίμακες ανάλυσης,
 • Ανάπτυξη μεθοδολογιών διασύνδεσης δεδομένων μη-καταστροφικών ελέγχων με αριθμητικές μεθόδους εκτίμησης της αντοχής υλικών και δομικών στοιχείων,
 • Υπολογισμός της αντοχής διαβρωμένων αεροπορικών κραμάτων αλουμινίου.


Προσωπική Ιστοσελίδα
  

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και Αεροναυπηγών Μηχανικών,

Πανεπιστήμιο Πατρών
26 110, Πάτρα

Tηλ: +30 2610 996 498
FAX: +30 2610 997 190


kit2005[AT]mech.upatras.gr