Συνεργαζόμενα Μέλη ΔΕΠ


   Γκούτης Κωνσταντίνος
Καθηγητής στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Πατρών.
goutis[AT]ee.upatras.gr
      
   Γούτσος Σταύρος
Λέκτορας στο Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών, Εργαστήριο Βιομηχανικής Διαχείρισης, Πανεπιστήμιο Πατρών
goutsos[AT]mech.upatras.gr
      
   Γρουμπός Πέτρος
Καθηγητής στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Πατρών.
groumpos[AT]ece.upatras.gr
      
   Ευσταθίου Κωνσταντίνος
Λέκτορας στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Πατρών
efstathiou[AT]ece.upatras.gr
      
   Ηλιοπούλου – Γεωργουδάκη Ιωάννα
Καθηγήτρια στο Τμήμα Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών
j.iliopoulou[AT]upatras.gr
      
   Καλύβας Γρηγόριος
Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπλογιστών, Πανεπιστήμιο Πατρών
kalivas[AT]ece.upatras.gr
      
   Καξίρας Στέφανος
Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπλογιστών, Πανεπιστήμιο Πατρών
kaxiras[AT]ece.upatras.gr, kaxiras[AT]isi.gr
      
   Κουμπιάς Σταύρος
Καθηγητής στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Πατρών
koubias[AT]ece.upatras.gr, koubias[AT]isi.gr
      
   Κουτρουβέλης Ιωάννης
Καθηγητής στην Πολυτεχνική Σχολή στο Γενικό Τμήμα, Τομέας Εφαρμοσμένων Μαθηματικών & Μηχανικής, Πανεπιστήμιο Πατρών
koutrouv[AT]upatras.gr
      
   Κωστόπουλος Βασίλειος
Καθηγητής στο Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών
kostopoulos[AT]mech.upatras.gr
      
   Κωτσόπουλος Σταύρος
Καθηγητής στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Πατρών
kotsop[AT]ece.upatras.gr
      
   Λαμπέας Γεώργιος
Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και Αεροναυπηγών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών
labeas[AT]mech.upatras.gr, labeas[AT]isi.gr
      
   Μαραγκουδάκης Εμμανουήλ
Λέκτορας στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Λόφος Πανεπιστημίου, Μυτιλήνη
mmarag[AT]aegean.gr
      
   Παντελάκης Σπύρος
Καθηγητής στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και Αεροναυπηγών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών
pantelak[AT]mech.upatras.gr
      
   Παπαδόπουλος Γεώργιος
Ομότιμος Καθηγητής στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Πατρών
papadopoulos[AT]ece.upatras.gr, papadopoulos[AT]isi.gr
      
   Σαφάκας Αθανάσιος
Καθηγητής στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Πατρών
a.n.safacas[AT]ece.upatras.gr
      
   Σταματίου Ιωάννης
Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Μαθηματικών, Τομέας Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Μηχανικής Έρευνας (Τομέας Δ), Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
istamat[AT]cc.uoi.gr
      
   Σώκος Ευθύμιος
Λέκτορας στο Τμήμα Γεωλογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών
esokos[AT]upatras.gr
      
   Τζες Αντώνιος
Καθηγητής στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Πατρών
tzes[AT]ece.upatras.gr
      
   Τσερπές Κωνσταντινος
Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και Αεροναυπηγών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών
kit2005[AT]mech.upatras.gr
      
   Χούσος Ευθύμιος
Καθηγητής στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Πατρών
housos[AT]upatras.gr, housos[AT]isi.gr