Βογιατζής Αρτέμιος


Κύριος Ερευνητής

Σπουδές:
  • Διδακτορικό Δίπλωμα, (Ph.D.) Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Πατρών (2009)
  • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (M.Sc.), Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Κρήτης (2001)
  • Πτυχίο, (B.Sc.) Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Κρήτης (2000)
  • Πτυχίο, (B.Sc.) Τμήμα Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Κρήτης (1998)

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα:
  • Ασφάλεια συστημάτων και δικτύων
  • Κρυπτογραφία
  • Αρχιτεκτονική συστημάτων
  • Ενσωματωμένα συστήματα
  • Ασφάλεια και ευχρηστία συστημάτων


Προσωπική Ιστοσελίδα
  

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τηλ: +30 2610 910 295
Fax: +30 2610 910 306

bogart[AT]isi.gr