Χαιρετισμός Διευθυντή


Το Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων (ΙΝΒΙΣ), ένα Ερευνητικό Ινστιτούτο του Ερευνητικού Κέντρου "Αθηνά" (Ε.Κ. "Αθηνά"), είναι το κύριο Ινστιτούτο στην Ελλάδα που εστιάζει σε βιομηχανικά συστήματα και ιδιαίτερα στην ελληνική βιομηχανία. Το ΙΝΒΙΣ είναι ενεργό σε πολλές ερευνητικές και τεχνολογικές κατευθύνσεις, όπως τα βιομηχανικά πληροφοριακά και επικοινωνιακά συστήματα, εταιρικά συστήματα και επιχειρησιακή ολοκλήρωση, μοντελοποίηση επιχειρησιακών και βιομηχανικών διαδικασιών, βιομηχανικά ηλεκτρονικά και βιομηχανικός έλεγχος, ενσωματωμένα συστήματα και ασφάλεια. Το ΙΝΒΙΣ δραστηριοποιείται σε όλες τις κατευθύνσεις που αφορούν την ελληνική βιομηχανία και καλύπτουν τις ανάγκες της σε τεχνολογίες ΤΠΕ, συμβάλλοντας στην αειφόρο ανάπτυξη καθώς και παράγοντας τεχνολογίες και προϊόντα που είναι φιλικά προς το περιβάλλον.

Το όραμά μας για το ΙΝΒΙΣ, συμβατό με την ανάπτυξή του, είναι ο ηγετικός ρόλος σε έρευνα και ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών βιομηχανικών συστημάτων. Το ΙΝΒΙΣ στοχεύει να είναι παραγωγικός και αξιόπιστος συνεργάτης της ελληνικής και ευρωπαϊκής βιομηχανίας. Μέχρι σήμερα, το ΙΝΒΙΣ έχει αποδεδειγμένη σημαντική συνεισφορά σε περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο και έχει δημιουργήσει ισχυρές σχέσεις με την βιομηχανία στην Ελλάδα, την Ευρώπη και τις ΗΠΑ. Επιπρόσθετα στα τεχνολογικά του επιτεύγματα, το ΙΝΒΙΣ είναι οικονομικά επιτυχής οργανισμός με σημαντική απόδοση των οικονομικών του δεικτών και ιδιαίτερη συνεισφορά στην απασχόληση στην περιοχή.

Καθώς το ΙΝΒΙΣ συνεχίζει την ανάπτυξή του, την σημαντική συνεισφορά του και την παραγωγή καινοτόμων αποτελεσμάτων σε περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο, σας καλούμε να επισκέπτεστε τις σελίδες του νέου μας ιστοτόπου για την ενημέρωσή σας σχετικά με τα αποτελέσματα και την συνεισφορά μας. Προσβλέπουμε στην συνεργασία μας με οποιονδήποτε βιομηχανικό ή ακαδημαϊκό εταίρο που ενδιαφέρεται για τα αποτελέσματα και τις υπηρεσίες μας.

Δημήτριος Σερπάνος
Διευθυντής