Προκήρυξη πλήρωσης θέσης Ερευνητή Β Βαθμίδας

Το Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων του "Αθηνά" - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης (ΙΝ.ΒΙ.Σ / Ε. Κ.

Read more...

1st Intelligent Cities Challenge Patras Steering Committee Meeting

The Industrial Systems Institute participates in the 1st Steering Committee Meeting of the Intelligent Cities Challenge initiative for Patras on May 6, 2021.

Read more...

Public Consultation on NSFR 2021-2027

The Industrial Systems Institute participates in the public consultation of the Region of Western Greece on NSRF 2021-2027 on April 23, 2021.

Read more...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (ESMARTCITY 001.2021)

Το Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» (ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα) εποπτευόμενο από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, και ειδικότερα το Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων, στο πλαίσιο υλοποίησης της

Read more...

7th AFEKA Conference on Smart Energy

The Industrial Systems Institute participates in the 7th AFEKA Conference on Smart Energy on April 20, 2021 with a presentation on Esmartcity pilot testin

Read more...

Blue Research and Innovation Days

The Industrial Systems Institute participates in the Blue Research and Innovation Days organized by ATHENA Research and Innovation Center on

Read more...

Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίων ( CAVSense 002.2021)

Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίων για τη σύναψη μιας (1) σύμβασης εργασίας μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Sensor-based ego-Vehicle Re-localization and Registration Activities» με ακρωνύμιο «CAVSense» στο πλαίσιο της από

Read more...

Entrepreneurship towards Industry 4.0

The Industrial Systems Institute participates in the conference "Entrepreneurship towards Industry 4.0" organized by the Region of Western Greece on March 31, 2021.

Read more...

Athens Science Festival 2021

The Industrial Systems Institute participates in the Athens Science Festival 2021 on March 29, 2021 as part of the Athena Research Center participation.

Read more...

Workshop on Innovation in Western Greece

The Industrial Systems Institute participates in the workshop "Innovation in Western Greece and supporting stakeholders" on March 19, 2021.

Read more...