Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (DEMONSTRATE 001.2021)

Το Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» (ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα) εποπτευόμενο από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, και ειδικότερα το Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων, στο πλαίσιο υλοποίησης της

Read more...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (ΕNERMAN 003.2021)

Το Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» (ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα) εποπτευόμενο από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, και ειδικότερα το Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων, στο πλαίσιο υλοποίησης της

Read more...

Guide on Smart Industry and Circular Economy

The Industrial Systems Institute and the Region of Western Greece have produced a short guide on Smart Industry and Circular Economy in the context of the Esmartcity project.

Read more...

10th Energy Forum 2021

The Industrial Systems Institute participates in the 10th Energy Forum on July 6, 2021 with the session "Smart Energy: Cyberphysical Systems and I

Read more...

Researcher Emeritus

Dr Nikolaos Zervos is appointed Researcher Emeritus of the Industrial Systems Institute by the Board of Directors of the ATHENA Research Center.

Read more...

Athena Research Center Days of Action

The Industrial Systems Institute coorganizes and participates in the "Days of Action" event of the Athena Research Center on June 23-25, 2021.

Read more...

Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίων (ΕNERMAN 002.2021)

Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίου για τη σύναψη δύο (2) συμβάσεων εργασίας μίσθωσης έργου Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «ENERgy-efficient manufacturing system MANagement – ENERMAN», και μετά τη λήξη ισχύος της με κωδικό ENERMAN 002.2021 και ΑΔ

Read more...

Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίου (ENERMAN 001.2021)

Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίου για τη σύναψη μιας (1) σύμβασης εργασίας μίσθωσης έργου Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «ENERgy-efficient manufacturing system MANagement – ENERMAN», και μετά τη λήξη ισχύος της με κωδικό ENERMAN 001.2021 και ΑΔ

Read more...

Προκήρυξη πλήρωσης θέσης Ερευνητή Γ Βαθμίδας

To Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων του "Αθηνά" - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης (ΙΝ.ΒΙ.Σ / Ε. Κ.

Read more...

Sustainable Kick Off Meeting

The Industrial Systems Institute participates in H2020 MSCA Sustainable kick off meeting on June 10, 2021.

Read more...