Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίων (ΘΕΡΜΟΜΑΣΤ 001.2022)

Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίου για τη σύναψη μιας (1) σύμβασης ορισμένου έργου Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Σύστημα ΘΕΡΜικής απεικόνισης για την έγκαιρη διάγνωση υπΟκλινικής ΜΑΣΤίτιδας σε γαλακτοπαραγωγά πρόβατα – ΘΕΡΜΟΜΑΣΤ» με κωδικό MIS 50

Read more...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (ΘΕΡΜΟΜΑΣΤ 001.2022)

Το Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» (ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα) εποπτευόμενο από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, και ειδικότερα το Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων, στο πλαίσιο υλοποίησης της

Read more...

Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίων (CPSoSAware 002.2021)

Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίου για τη σύναψη ενός (1) ιδιωτικού συμφωνητικού έργου Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Cross-layer model-based distributed framework for multi-objective design of Reconfigurable systems for connected and mobile CPSs

Read more...

Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίων (GBMinAIRS 001.2021)

Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίου για τη σύναψη μιας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Ενισχυμένα σύνθετα υλικά με νανο-υλικά γραφενίου για χρήση σε αεροπορικές κατασκευές - GBMinAIRS» με κωδικό MIS 5123931 και και μετά τ

Read more...

Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίων (ENERMAN 004.2021)

Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίου για τη σύναψη τριών (3) συμβάσεων εργασίας μίσθωσης έργου Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «ENERgy-efficient manufacturing system MANagement – ENERMAN» με Κωδικό 958498 στο Ευρωπαϊκό προγραμματικό πλαίσιο Horizon

Read more...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ( GBMinAIRS 001.2021)

Το Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» (ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα) εποπτευόμενο από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, και ειδικότερα το Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων, στο πλαίσιο υλοποίησης της

Read more...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ( ENERMAN 004.2021 )

Το Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» (ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα) εποπτευόμενο από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, και ειδικότερα το Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων, στο πλαίσιο υλοποίησης της

Read more...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (CPSoSAware 002.2021)

Το Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» (ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα) εποπτευόμενο από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, και ειδικότερα το Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων, στο πλαίσιο υλοποίησης της

Read more...

Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίων (VIRTUOUS 002.2021)

Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίου για τη σύναψη μιας (1) σύμβασης εργασίας μίσθωσης έργου Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Virtual machine to predict the organoleptic profile of Mediterranean diet ingredients and their effect on human homeostasi

Read more...

Patras IQ 2021

The Industrial Systems Institute participates in Patras IQ 2021 taking place digitally on December 4-6, 2021.

Read more...