ΘΕΡΜΟΜΑΣΤ: Title Σύστημα ΘΕΡΜικής απεικόνισης για την έγκαιρη διάγνωση υπΟκλινικής ΜΑΣΤίτιδας σε γαλακτοπαραγωγά πρόβατα


Το έργο ΘΕΡΜΟΜΑΣΤ αντιμετωπίζει το εξαιρετικά επίκαιρο θέμα της έγκαιρης διάγνωσης υποκλινικής μαστίτιδας σε γαλακτοπαραγωγά πρόβατα συνεισφέροντας στην διασφάλιση της ποιότητας του ελληνικού πρόβειου γάλακτος. Το έργο ΘΕΡΜΟΜΑΣΤ πραγματεύεται την χρήση υπέρυθρων θερμικών καμερών παρέχοντας λύσεις αξιόπιστης και έγκαιρης διάγνωσης της υποκλινικής μαστίτιδας σε γαλακτοπαραγωγά πρόβατα. Η διαδικασία θα περιλαμβάνει την λήψη θερμικών εικόνων του μαστού, στις οποίες αποτυπώνονται μεταβολές της θερμοκρασίας του, οι οποίες θα συσχετίζονται με την εμφάνιση υποκλινικής μαστίτιδας. Χρησιμοποιώντας τεχνικές επεξεργασίας εικόνας και μηχανικής μάθησης, θα εξάγονται γρήγορα συμπεράσματα από τις θερμικές εικόνες του μαστικού αδένα για την διάγνωση της ασθένειας. Τα εργαλεία του ΘΕΡΜΟΜΑΣΤ ΘΑ μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την επιτόπου διάγνωση με εύληπτο τρόπο λειτουργίας που δεν απαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις από τους τελικούς χρήστες.
Duration
24 months
Timeline
2021-2023
Project Types
National Research Projects
Funding Agency
Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου