ΘΕΡΜΟΜΑΣΤ: Title Σύστημα ΘΕΡΜικής απεικόνισης για την έγκαιρη διάγνωση υπΟκλινικής ΜΑΣΤίτιδας σε γαλακτοπαραγωγά πρόβατα

Το έργο ΘΕΡΜΟΜΑΣΤ αντιμετωπίζει το εξαιρετικά επίκαιρο θέμα της έγκαιρης διάγνωσης υποκλινικής μαστίτιδας σε γαλακτοπαραγωγά πρόβατα συνεισφέροντας στην διασφάλιση της ποιότητας του ελληνικού πρόβειου

view more...

MeAct: Motivated Active Ageing ICT Enabled System

The MeAct project aims to develop and validate new ICT-based ideas and approaches for empowering and rewarding citizens with a quality framework for daily living and support active ageing, as this

view more...

PANOPTIS: Cloud Services Platform to Strengthen Traceability and Quality of Plant and Animal Production Products

PANOPTIS introduces a traceability platform which relies on a low-cost generic Internet of Things (IoT) node designed and built to efficiently cover the data aggregation and transmission needs featuri

view more...

Intel Triage: Intelligent System in the Hospitals ED and Clinics for the TRIAGE and monitoring of medical incidents

Main objective of the project is the development and deployment of a smart triage system, that dynamically assigns priorities to patients in the Hospital’s Emergency Department and in parallel support

view more...

I3T: Innovative Application of Industrial Internet of Things (IIoT) in Smart Environments

I3T focuses on specialized ICT technologies comprising the Industrial Internet of Things (IIoT) in two concrete vertical application domain environments: Smart Manufacturing, in its plant / enterpr

view more...