Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (ESMARTCITY 001.20)

Το Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» (ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα) εποπτευόμενο
από την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας

Read more...

Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίων (ΔΠ003)

Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίων στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «ΔΙΟΙΚΗΣΗ», και μετά τη λήξη ισχύος της με κωδικό ΔΠ003 και ΑΔΑ:ΨΩΚ4469ΗΞΩ-Ψ3Φ Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Read more...

New Special Issue Book: Real-Time Embedded Systems

New Special Issue Book: Real-Time Embedded Systems, edited by Dr. Christos Koulamas, and Dr. Mihai T. Lazarescu. Welcome to Read at https://t.co/pOa0HbUusS

Read more...

Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίων (MyOlivGroveCoach 003)

Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίων στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Ευφυές σύστημα διαχείρισης ελαιώνων και υποστήριξης αγροτών για την αντιμετώπιση της βερτισιλλίωσης, με χρήση πολυφασματικών αισθητήρων και φασματοσκοπείας – MyOlivGroveCoach» τη

Read more...

Μεσογειακή διατροφή – Το ελαιόλαδο και το κρασί ως υπερτροφές

Η Μεσογειακή διατροφή συσχετίζεται με μειωμένο κίνδυνο ανάπτυξης ασθενειών και αυξημένο προσδόκιμο ηλικίας. Η βάση της είναι τα λαχανικά, τα φρούτα, τα προϊόντα ολικής άλεσης και το ελαιόλαδο.,

Relevant publicity

http://pelop.gr/?page=article&DocID=553617

 

 

Read more...

ISI part of ReBrain Greece emblematic initiative

The Industrial Systems Institute is part of the team of

Read more...

Virtuous project Kick Off Meeting

The Industrial Systems Institute participates in the kick off meeting of the Horizon2020 project Virtuous on December 5, 2019 in Turin, Italy.

Read more...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (IntelTriage 003)

Το Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» (ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα) εποπτευόμενο
από την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας

Read more...

ISI contribution to dealing with Natural Disasters

The Industrial Systems Institute of the ATHENA Research Center participates in the infoday "Research Center contribution in dealing with natural disasters" organized by the National Observatory of Athe

Read more...

ISI participation in the CONCORDIA General Assembly

The Industrial System Institute of ATHENA RC participates in CONCORDIA project General Assembly on November 27-28 2019 at Europahaus Wien. ISI is represented by Dr.

Read more...