Κοπή πρωτοχρονιάτικης πίτας & Τιμητική Βράβευση του οραματιστή δημιουργίας του ΙΝ.ΒΙ.Σ

Την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του διοργάνωσε το Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων (ΙΝ.ΒΙ.Σ.) του Ερευνητικού Κέντρου (Ε.Κ) «Αθηνά», την Πέμπτη 15 Φεβρουαρίου 2024, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιστημονικού Πάρκου Πατρών.

Read more...

2ο stakeholder meeting του ευρωπαϊκού έργου CEI Boost Interreg Europe “Boosting Circular Economy Innovation through emerging technologies application”

Με μεγάλη επιτυχία διοργανώθηκε την Δευτέρα 12 Φεβρουαρίου 2024, από το Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων (ΙΝ.ΒΙ.Σ) του Ερευνητικού Κέντρου ΑΘΗΝΑ, η 2η Συνάντηση των Ενδιαφερόμενων Μερών (

Read more...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (GREECE 4.0 - 002.2024)

Το Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» (ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα) εποπτευόμενο από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, και ειδικότερα το Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων, προτίθεται να απασχολήσει έναν

Read more...

Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίων ( HERIT ADAPT 001.2024.ABΓ)

Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίων για την σύναψη συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου«HERIT ADAPT: Heritage and territory Resilience through Sustainable tourism, Climate change Adaptation and citizen

Read more...

Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίων (TRUSTEE 001.2024)

Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίων για την σύναψη συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «TRUSTEE: TRUST AND PRIVACY PRESERVING COMPUTING PLATFORM FOR CROSS-BORDER FEDERATION OF DATA», και μετά τη λήξη

Read more...

Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίων (ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ-1.2023-SHOLARSHIP)

Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψήφιου/ας για χορήγηση μίας (1) υποτροφίας στο πλαίσιο υλοποίησης του εσωτερικού έργου «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ», και μετά τη λήξη ισχύος της με κωδικό ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ-1.2023-SHOLARSHIP και με ΑΔΑ: 9ΔΑΣ469ΗΞΩ-ΑΘ0 Πρόσκλη

Read more...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (GREECE 4.0 - 001.2024)

Το Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» (ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα) εποπτευόμενο από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, και ειδικότερα το Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων, προτίθεται να απασχολήσει έ

Read more...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ 001.2024)

Το Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» (ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα) εποπτευόμενο από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, και ειδικότερα το Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων, προτίθεται να απασχολήσει έναν

Read more...

Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίων (LIBECCIO 001.2023.ABΓ)

Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίων για τη σύναψη συμβάσεων έργασίας ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «LIBECCIO: Sustainability of tourism by enhancing cooperation and digital transformation»,και μετά τη λήξη ισχύο

Read more...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (TRUSTEE 001.2024)

Το Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» (ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα) εποπτευόμενο από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, και ειδικότερα το Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων, προτίθεται να απασχολήσει έναν

Read more...