Προκήρυξη πλήρωσης θέσης Ερευνητή Γ Βαθμίδας

To Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων του "Αθηνά" - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης (ΙΝ.ΒΙ.Σ / Ε. Κ.

Read more...

Sustainable Kick Off Meeting

The Industrial Systems Institute participates in H2020 MSCA Sustainable kick off meeting on June 10, 2021.

Read more...

June 25th, 12.30-14.10: "Designing a Novel Adaptive Cybersecurity Solution for Internet-of-Vehicle (nIoVe)" Workshop

nIoVe project is organizing the "Designing a Novel Adaptive Cybersecurity Solution for Internet-of-Vehicle (nIoVe)" Workshop as part of the 17th International Conference on Arti

Read more...

ReBrain Western Greece EDIH at Smart4All Workshop

The Industrial Systems Institute presents ReBrain Western Greece EDIH in SMART4ALL 1st Joint Workshop with other DIH and SAE ini

Read more...

IMPACT 2021 Preparatory Workshop

The Computer Technology Institute and the Industrial Systems Institute coorganize a workshop on May 27, 2021 in view of IMPACT 2021 Conference in Semptember 2021.

Read more...

Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίων ( ESMARTCITY 001.2021)

Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίου για τη σύναψη μιας (1) σύμβασης εργασίας μίσθωσης έργου Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Enabling Smarter City in the MED Area through Networking – ESMARCITY», και μετά τη λήξη ισχύος της με κωδικό ESMARTCITY 00

Read more...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (ΕNERMAN 002.2021)

Το Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» (ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα) εποπτευόμενο από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, και ειδικότερα το Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων, στο πλαίσιο υλοποίησης της

Read more...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (ΕNERMAN 001.2021)

Το Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» (ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα) εποπτευόμενο από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, και ειδικότερα το Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων, στο πλαίσιο υλοποίησης της

Read more...

Προκήρυξη πλήρωσης θέσης Ερευνητή Β Βαθμίδας

Το Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων του "Αθηνά" - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης (ΙΝ.ΒΙ.Σ / Ε. Κ.

Read more...

1st Intelligent Cities Challenge Patras Steering Committee Meeting

The Industrial Systems Institute participates in the 1st Steering Committee Meeting of the Intelligent Cities Challenge initiative for Patras on May 6, 2021.

Read more...