Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίων (TRUSTEE 002.2023)

Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίου για τη σύναψη μίας (1) σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «TRUSTEE: TRUST AND PRIVACY PRESERVING COMPUTING PLATFORM FOR CROSS-BORDER FEDERATION OF DATA», και μετά

Read more...

Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίων (TRUSTEE 003.2023)

Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψήφιας για τη σύναψη μίας (1) σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου sτο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «TRUSTEE: TRUST AND PRIVACY PRESERVING COMPUTING PLATFORM FOR CROSS-BORDER FEDERATION OF DATA», και μετά

Read more...

Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίων ( 6G-Bricks 003.2023)

Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίου για τη σύναψη μίας (1) σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «6G-Bricks: Building Reusable testbed Infrastructures for validating Cloud-to-device breaKthroughtechnolog

Read more...

Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίων (FIDAL 002.2023)

Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίου για τη σύναψη μίας (1) σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «FIDAL: Field Trials for Beyond 5G», στο πλαίσιο υποβολής HORIZON-JU-SNS-2022-STREAM-D-01-01 και κωδικό 101

Read more...

Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίων (CEI BOOST 001.2023)

Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίων για τη σύναψη δύο (2) συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «CEI BOOST: Boosting Circular Economy Innovation through emerging technologies application» με κωδικό 01C0

Read more...

Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίων ( GBMinAIRS 001.2023

Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίων για τη σύναψη δύο (2) συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «GBMinAIRS: Ενισχυμένα σύνθετα υλικά με νανο-υλικά γραφενίου για χρήση σε αεροπορικές κατασκευές», στο πλα

Read more...

Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίων ( AMVRADIA 001.2023)

Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίου για τη σύναψη μίας (1) σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «AMVRADIA: Έρευνα και ανάπτυξη προηγμένων υπολογιστικών τεχνικών για την εξ’ αποστάσεως παρακολούθηση άγ

Read more...

Επανέναρξη διαδικασίας προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Σε συνέχεια της με αριθμό 54/2023 απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας, συνεχίζεται η διαδικασία προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος που είχαν ξεκινήσει πριν από την προκήρυξη των εκλογών της 21ης Μαΐου 2023 με νέα ημερομηνία λήξης υποβολής υπο

Read more...

DEFEA 2023 Participation

The Industrial Systems Institute participates in the International Exhibition of Defense and Security DEFEA 2023 on May 6-8, 2023.

Read more...

Crescento Exchange of Experiences Workshop

What skills would be needed in the transition to a more Circular Economy model? What is missing from existing Master’s degrees offered?

Read more...