Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ( VIRTUOUS 001.2021)

Το Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» (ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα) εποπτευόμενο από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, και ειδικότερα το Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων, στο πλαίσιο υλοποίησης της

Read more...

Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίων (DEMONSTRATE 001.2021)

Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίου για τη σύναψη τεσσάρων (4) συμβάσεων εργασίας μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου ««DEMONSTRATE - DEMonstration Of Novel fuSelage sTructuRAl inTEgrity», και μετά τη λήξη ισχύος της με κωδικό DEMONSTRA

Read more...

Thessaloniki International Fair

The Industrial Systems Institute is at the Thessaloniki International Fair with the Research and Innovation Center "Athena" at booth #7 of the

Read more...

Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίου (EΝΕRΜΑΝ 003.2021)

Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίου για τη σύναψη μιας (1) σύμβασης εργασίας μίσθωσης έργου Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «ENERgy-efficient manufacturing system MANagement – ENERMAN», και μετά τη λήξη ισχύος της με κωδικό ENERMAN 003.2021 και ΑΔ

Read more...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (SUSTAINABLE 001.2021)

Το Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» (ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα) εποπτευόμενο από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, και ειδικότερα το Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων, στο πλαίσιο υλοποίησης της

Read more...

XRLABS Final Event

A successful digital final event on August 31, 2021 for the XRLABS project dealing with virtual laboratories utilizing interactive technologies in virtual, mixed and augmented reality environments.

Read more...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (DEMONSTRATE 001.2021)

Το Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» (ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα) εποπτευόμενο από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, και ειδικότερα το Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων, στο πλαίσιο υλοποίησης της

Read more...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (ΕNERMAN 003.2021)

Το Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» (ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα) εποπτευόμενο από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, και ειδικότερα το Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων, στο πλαίσιο υλοποίησης της

Read more...

Guide on Smart Industry and Circular Economy

The Industrial Systems Institute and the Region of Western Greece have produced a short guide on Smart Industry and Circular Economy in the context of the Esmartcity project.

Read more...

10th Energy Forum 2021

The Industrial Systems Institute participates in the 10th Energy Forum on July 6, 2021 with the session "Smart Energy: Cyberphysical Systems and I

Read more...