Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (WARMEST 002.2022)

Το Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» (ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα) εποπτευόμενο από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, και ειδικότερα το Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων, στο πλαίσιο υλοποίησης της

Read more...

Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίων (TRUSTEE 001.2022)

Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίου για τη σύναψη μίας (1) σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «TRUSTEE: TRUST AND PRIVACY PRESERVING COMPUTING PLATFORM FOR CROSS-BORDER FEDERATION OF DATA», και μετά

Read more...

Civil Protection High Level Event

The Industrial Systems Institute participates in

Read more...

Παράταση Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (ASM2S 002 2022)

Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων της απο 01/09/2022 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με κωδικό ASM2S 2022 έως την Παρασκευή 30-09-2022 και ώρα 14:00.

Read more...

Thessaloniki Fair 2022

The Industrial Systems Institute participates in the 86th Thessaloniki Fair on September 10-18, 2022.

Read more...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (TRUSTEE 001.2022)

Το Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» (ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα) εποπτευόμενο από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, και ειδικότερα το Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πρά

Read more...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (ASM2S 002.2022)

ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΕΩΣ Παρασκευή 30-09-2022 ώρα 14:00

Read more...

Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίων (OASIS 001.2022)

Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψήφιων για τη σύναψη πέντε (5) συμβάσεων μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «OASIS: Open-source technologies Acceleration for a new generation of Student enterpreneurship, Innovation and Sustainable Developmen

Read more...

Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίων (TRANSCPEARLYWARNING 002.2022)

Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψήφιων για τη σύναψη δύο (2) συμβάσεων μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «TRANSCPEARLYWARNING: Establishment of “TRANSnational Civil Protection EARLY WARNING System" to improve the resilience of Adrion ter

Read more...

Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίων (ASM2S 001.2022)

Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίου για τη σύναψη μιας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου ««ASM2S: Αυτόματη Σύνθεση Συστημάτων Παρακολούθησης Χρόνου Εκτέλεσης για Ασφαλή Κατανεμημένα Βιομηχανικά Συστήματα», και μετά τη λήξ

Read more...