Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (CPSoSaware 003.20200)

Το Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» (ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα) εποπτευόμενο από την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, και ειδικότερα το Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων, στο πλαίσιο υλοπ

Read more...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (MOTIVATE 001.2020)

Το Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» (ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα) εποπτευόμενο από την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, και ειδικότερα το Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων, στο πλαίσιο υλοπ

Read more...

Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίων (IntelTriage 003)

Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίων στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Ευφυές σύστημα τμημάτων επειγόντων περιστατικών και κλινικών νοσοκομείων για την κατά προτεραιότητα διαλογή και παρακολούθηση ιατρικών συμβάντων – IntelTriage» της «Παρέμβασης ΙΙ

Read more...

Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίων (ΠΑΝΟΠΤΗΣ 001.2020)

Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίων στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Πλατφόρμα Υπηρεσιών Νέφους για την Ενίσχυση της Ιχνηλασιμότητας και της Ποιότητας Προϊόντων Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής – ΠΑΝΟΠΤΗΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 2948, και μετά τη λήξη ισχύος τ

Read more...

Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίων (CPSoSaware 002)

Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίων στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Cross-layer model-based distributed framework for multiobjective design of Reconfigurable systems for connected and mobile CPSs», και μετά τη λήξη ισχύος της .με κωδικό CPSoSawar

Read more...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (NIOVE 001.2020)

Το Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» (ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα) εποπτευόμενο από την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, και ειδικότερα το Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων, στο πλαίσιο υλοπ

Read more...

Article on Cybersecurity in Greek newspaper 'To Paron'

An article of the Industrial Systems Institute Director Dimitrios Serpanos is published in Greek newspaper "To Paron" of March 1, 2020.

Read more...

Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίων (CPSoSaware 001)

Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίων στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Cross-layer model-based distributed framework for multiobjective

Read more...

Vasilopita 2020

The Industrial Systems Institute's Vasilopita celebratory cake for year 2020 is cut by the Institute Director Dimitrios Serpanos on February 21, 2020 in the presence of the President of the Regional Council of Western Greece Mr Panagiotis Papadopo

Read more...