Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίων (DEEP EVIoT 002)

Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφιών για υλοποίηση συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου«Βαθιά Αραιή κωδικοποίηση σε νέες ετερογενείς SoC πλατφόρμες μηχανικής όρασης για ενσωματωμένες φορητές ΙοΤ συσκε

Read more...

Researcher's Night 2019

The Industrial Systems Institute participates in Researcher's Night 2019 in Patras, Greece on September 27, 2019. Its research results are presented to the general public. Among them

Read more...

Best Paper Award

The paper entitled "On Synthesis of Run-time Security Monitor for Real-time IoT Applications" co-authored by the Industrial Systems Institute's director, professor Dimitrios Serpanos, receives the best paper award of the 6th International Symposiu

Read more...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (DEEP EVIoT 002)

Το Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» (ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα) εποπτευόμενο
από την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας

Read more...

84th Thessaloniki International Fair

The Industrial Systems Institute is present at the 84th Thessaloniki International Fair, the greatest event in Greece on enterpreneurship and innovation on September 7-15, 2

Read more...

Προκήρυξη πλήρωσης δύο (2) θέσεων Ερευνητών Β' ή Γ' βαθμίδας

Το Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων/Ε.Κ."Αθηνά"- Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης (ΙΝ.ΒΙ.Σ / Ε.Κ.«ΑΘΗΝΑ») προκηρύσσει μία (1) θέση Ερευνητή Β' ή Γ' με γνωστικό αντικείμενο "Ασφάλεια

Read more...

Visit of Deputy Minister of Development and Investments

On August 26, 2019 the Deputy Minister of Development and Investments Christos Dimas visits the Industrial Systems Institute.

Read more...

ESMARTCITY Datathon Final Event - Press Release

Ολοκληρώθηκε τη Δευτέρα 15 Ιουλίου 2019 ο διαγωνισμός καινοτομίας ESMARTCITY Datathon που διεξήχθη από το Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων κατά το διάστημα 28 Ιουνίου – 15 Ιουλίου 2019.

Read more...

ESMARTCITY Datathon Final Event

ESMARTCITY Datathon innovation contest is completed on July 15, 2019. The contest aimed at Greek SME capacity building in the Smart City sector.

Read more...

Radio Interview on ANT1 Patras

Radio Interview of Industrial Systems Institute Director on ANT1 Patras Radio on July 11, 2019. Reference to the research, development and innovation activities of the Institute.

Read more...