Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (TRANSCPEARLYWARNING.001.2020)

Το Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» (ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα) εποπτευόμενο από την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, και ειδικότερα το Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων, στο πλαίσιο υλοποίησης του

Read more...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (ISI.SAF-1)

Το Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» (ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα) εποπτευόμενο από την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, και ειδικότερα το Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων, στο πλαίσιο υλοποίησης της

Read more...

Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίων (CPSoSaware 005.2020)

Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίων στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «με τίτλο «Cross-layer model-based distributed framework for multiobjective design of Reconfigurable systems for connected and mobile CPSs» και ακρωνύμιο CPSoSaware» της από 01-01

Read more...

Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίων (CPSoSaware 004.2020)

Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίων στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «με τίτλο «Cross-layer model-based distributed framework for multiobjective design of Reconfigurable systems for connected and mobile CPSs» και ακρωνύμιο CPSoSaware» της από 01-01

Read more...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (NIOVE 003.2020.2 - Επαναπροκήρυξη)

Το Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» (ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα) εποπτευόμενο από την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων , και ειδικότερα το Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων, στο πλαίσιο υλοποίησης το

Read more...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (CPSoSaware 005.2020)

Το Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» (ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα) εποπτευόμενο από την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, και ειδικότερα το Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων, στο πλαίσιο υλοποίησης του

Read more...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (CPSoSaware 004.2020)

Το Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» (ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα) εποπτευόμενο από την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, και ειδικότερα το Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων, στο πλαίσιο υλοπ

Read more...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (NIOVE 003.2020.2)

Το Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» και ειδικότερα το Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «A Novel Adaptive Cybersecurity Framework for the Internet-of-Vehicles – nIoVe», προτίθεται να απασχολήσει δύο (2) επιστημονικούς σ

Read more...

Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίων (NIOVE 002.2020)

Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίων για τη σύναψη μιας (1) σύμβασης εργασίας μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «A Novel Adaptive Cybersecurity Framework for the Internet-of-Vehicles – nIoVe», και μετά τη λήξη ισχύος της με κωδικό NIOV

Read more...

Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίων (ESMARCITY 001.2020)

Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίων για τη σύναψη μιας (1) σύμβασης εργασίας μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Enabling Smarter City in the MED Area through Networking – ESMARCITY» με Κωδικό 3MED17_1.1_M2_022 στο Διαπεριφερειακό Πρόγ

Read more...