Skip to main content

Contract Signature for the New Building of the Institute

Contract Signature for the New Building of the Institute

Σύμβαση για την κατασκευή νέου κτηρίου του Ινστιτούτου Βιομηχανικών Συστημάτων / Ερευνητικού Κέντρου Αθηνά στην Πάτρα, συνολικού προϋπολογισμού 4,8 εκατ. ευρώ υπέγραψαν στις 30 Απριλίου 2024 ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριος Φαρμάκης, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και Γενικός Διευθυντής του ΕΚ «Αθηνά», Ιωάννης Εμίρης και ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ανάδοχης εταιρείας ΚΑΜΑΡΙΩΤΗΣ Α.Τ.Ε.Ε., Σταύρος Καμαριώτης.

Αντικείμενο του έργου είναι η κατασκευή ενός νέου ενεργειακά αποδοτικού κτηρίου συνολικής επιφάνειας 2.980 τ.μ. σε ιδιόκτητο οικόπεδο, που βρίσκεται δίπλα στο υφιστάμενο κτίριο του Επιστημονικού Πάρκου Πατρών και θα στεγάσει το Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων. Το κτήριο θα εκτείνεται σε υπόγειο – μηχανολογικές εγκαταστάσεις, ισόγειο και δύο ορόφους που θα φιλοξενούν χώρους διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών, χώρους εργαστηρίων και εκπαίδευσης.

Αναθέτουσα αρχή είναι το Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης «Αθηνά», φορέας επίβλεψης κατασκευής του έργου είναι η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (Π.Δ.Ε.) ενώ η Μονάδα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας του ΤΑΙΠΕΔ, ως Διενεργούσα Αρχή, ανέλαβε την ωρίμανση και την ολοκλήρωση των μελετών και τευχών δημοπράτησης καθώς και την ανοιχτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου.

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Next Generation EU. Η χρηματοδότηση της σύμβασης είναι εγγεγραμμένη στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ενώ φορέας χρηματοδότησης είναι το Υπουργείο Ανάπτυξης / Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας.

Στην τελετή υπογραφής παρέστησαν ο Εντεταλμένος Σύμβουλος και Επικεφαλής της Μονάδας Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας του ΤΑΙΠΕΔ, Παναγιώτης Σταμπουλίδης και Διευθυντής του Ινστιτούτου Βιομηχανικών Συστημάτων (ΙΝ.ΒΙ.Σ.) του Ε.Κ. «Αθηνά», Χρυσόστομος Στύλιος.

Ενίσχυση της καινοτομίας στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Ο Εντεταλμένος Σύμβουλος και Επικεφαλής της Μονάδας Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας του ΤΑΙΠΕΔ, Παναγιώτης Σταμπουλίδης, δήλωσε: «Ένα σημαντικό έργο για την ενίσχυση της καινοτομίας στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας παίρνει σάρκα και οστά, με τη συμβολή του ΤΑΙΠΕΔ και την αγαστή συνεργασία μας με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και το Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά». Η Μονάδα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας έχει αναλάβει να ωριμάσει μεγάλα έργα για την αναβάθμιση των ελληνικών ερευνητικών κέντρων ύψους 64,2 εκατ. ευρώ, συνδράμοντας καταλυτικά ώστε η χώρα να αποκτήσει πραγματικά εργαστήρια καινοτομίας και ανάπτυξης. Η καινοτομία αποτελεί βασικό πυλώνα μετασχηματισμού της οικονομίας και στο ΤΑΙΠΕΔ θα συνεχίσουμε με ταχύτητα, διαφάνεια και αποφασιστικότητα να συμβάλουμε στην ενίσχυση της έρευνας, ως τροφοδότη για μια σταθερή και βιώσιμη ανάπτυξη».

Ενίσχυση του οικοσυστήματος καινοτομίας

Από την πλευρά του, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριος Φαρμάκης, ανέφερε: «Το πολύ σημαντικό οικοσύστημα έρευνας και καινοτομίας της Δυτικής Ελλάδας ενισχύεται ακόμα περισσότερο. Η κατασκευή του νέου κτιρίου στην Πάτρα θα ενισχύει σημαντικά τις δυνατότητες του Ερευνητικού Κέντρου «Aθηνά» και στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είμαστε ενεργά παρόντες σε κάθε πρωτοβουλία έργο που αφορά τον τόπο μας και προάγει τη γνώση και την έρευνα. Αισθάνομαι την ανάγκη να εκφράσω τις ευχαριστίες, αλλά και τα θερμά μου συγχαρητήρια στο σύνολο των συντελεστών αυτής της μεγάλης προσπάθειας, η οποία σε πού σύντομο χρονικό διάστημα έφτασε σε αίσιο τέλος. Το μέλλον δημιουργείται με τέτοια έργα!»

Ολοκλήρωση μακροχρόνιας και επίμονης προσπάθεια

Τέλος, ο καθηγητής Χρυσόστομος Στύλιος, ευχαρίστησε την παρούσα και προηγούμενη ηγεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης και της ΓΓΕΚ για την υποστήριξη, στην ένταξη και υλοποίηση του έργου των νέων κτηριακών εγκαταστάσεων του ΙΝ.ΒΙ.Σ. καθώς και τον Νεκτάριο Φαρμάκη, Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας και την Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Αχαΐας, ενώ σημείωσε τα εξής: «Με το νέο κτίριο του ΙΝ.ΒΙ.Σ./ Ε.Κ ΑΘΗΝΑ ολοκληρώνεται μια μακροχρόνια και επίμονη προσπάθεια. Το κτίριο θα κατασκευαστεί δίπλα στο επιστημονικό πάρκο, θα ενισχύσει και διευρύνει τις ερευνητικές και αναπτυξιακές δραστηριότητες του Ινστιτούτου. Το ΙΝ.ΒΙ.Σ, από το 1998 που ιδρύθηκε, δραστηριοποιείται τόσο στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας όσο και σε ολόκληρη τη χώρα, στην παραγωγή ερευνητικών αποτελεσμάτων, στην ανάπτυξη προϊόντων υψηλής τεχνολογίας και στην παροχή προηγμένων υπηρεσιών κυρίως σε θέματα που άπτονται των τεχνολογιών της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης και του ψηφιακού μετασχηματισμού των βιομηχανιών, επιχειρήσεων και οργανισμών. Το κτίριο του ΙΝ.ΒΙ.Σ. θα αναβαθμίσει το οικοσύστημα της έρευνας και καινοτομίας στην ΠΔΕ και θα αποτελέσει πρότυπο σε ό,τι αφορά στις σύγχρονες τάσεις κατασκευής βιοκλιματικών και ενεργειακά αποδοτικών κτιρίων, ενσωματώνοντας και τις αντίστοιχες τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, που σχετίζονται με την αυτοματοποίηση και τον έλεγχο / διαχείριση κτηρίων, την βιώσιμη ανάπτυξη και την ψηφιοποίηση, τεχνολογίες που αποτελούν βασικό ερευνητικό άξονα του ΙΝ.ΒΙ.Σ».